Co z oświadczeniami kórnickich radnych za rok 2022?

Do końca kwietnia samorządowcy powinni złożyć oświadczenia majątkowe za poprzedni rok czyli 2022, które z odpowiednimi wyłączeniami powinny zostać opublikowane na stronie BIP. Mamy połowę czerwca, a oświadczeń nadal nie widać.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Okazuje się, że podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 31 maja Przewodniczący Rady Adam Lewandowski poruszył ten temat i złożył odpowiednie wyjaśnienia:

Oświadczenia majątkowe za rok 2022 wraz z kopiami zeznań podatkowych zostały złożone przez 20 radnych terminowo (czyli do końca kwietnia br.) Dokumentu w terminie nie złożyła radna – p. Magdalena Kosakowska. W związku z niezłożeniem oświadczenia, wysłałem dnia 22 maja 2023 r. pismo wzywające radną do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego w terminie dodatkowym, wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Ponadto poinformowałem, że zgodnie z przepisami prawa, niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowym terminie będzie skutkowało wygaśnięciem mandatu radnego. Oświadczenie majątkowe radnej wpłynęło do Biura Rady dnia 26 maja.

W najbliższych dniach możemy spodziewać się publikacji oświadczeń w BIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *