15 jednostek OSP z regionu z dofinansowaniem

Fundusz Skarbowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników podał listę jednostek OSP, które otrzymają grant finansowy na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Ponad 5,5 tys. jednostek OSP z terenu całego kraju znalazło się na liście jednostek z dofinansowaniem z Funduszu Skarbowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Na liście tej znalazło się 15 strażackich jednostek z regionu, w tym 12 z terenu powiatu śremskiego.

Fundusz do podziału miał 13,5 mln złotych. Jednostki OSP, które otrzymają dotację mają obowiązek przekazania jej wyłącznie na koszty zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, remontu i modernizacji remizy OSP z wyłączeniem zakupu wyposażenia pomieszczeń strażnic.

Jednostki OSP w wniosku wykazały na jakie zadanie chcą przeznaczyć dofinansowanie, które maksymalnie może wynieść 20 tys. zł. Przy czym wkład własny jednostki OSP nie może być niższy niż 2 proc. wnioskowanego dofinansowania.

Lista jednostek OSP z regionu z dofinansowaniem z Funduszu Skarbowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

 • Gmina Śrem:
  • OSP Niesłabin,
  • OSP Pysząca,
  • OSP Dalewo.
 • Gmina Dolsk:
  • OSP Małachowo,
  • OSP Masłowo.
 • Gmina Książ Wlkp.:
  • OSP Kołacin,
  • OSP Chrząstowo,
  • OSP Włościejewice-Ługi,
  • OSP Chwałkowo Kość.,
  • OSP Mchy.
 • Gmina Brodnica:
  • OSP Żabno,
  • OSP Manieczki.
 • Gmina Kórnik:
  • OSP Czmoń,
  • OSP Radzewo.
 • Gmina Zaniemyśl:
  • OSP Zaniemyśl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *