Czy 2 lutego katolik ma obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej?

2 lutego w Kościele obchodzi się Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie nazywaną również Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Czy tego dnia wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej i czy będzie ich obowiązywał piątkowy post?

VW_Berdychowski_400_150(1)

Święto Ofiarowania Pańskiego, znane również jako Matki Bożej Gromnicznej, to święto liturgiczne obchodzone w Kościele katolickim 2 lutego. Jest to pamiątka ofiarowania Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej zgodnie z prawem Mojżeszowym. Według Ewangelii św. Łukasza, Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, aby przedstawić je Bogu i złożyć ofiarę z dwóch młodych gołębi. W świątyni spotkali proroka Symeona, który wziął Dzieciątko na ręce i wypowiedział słowa: „Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 29-32). Święto Ofiarowania Pańskiego jest symbolem spotkania Boga z ludźmi. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi do świątyni, aby spotkać się z ludźmi i objawić im swoją miłość. Jest to również symbol oczyszczenia i odkupienia. Maryja, będąc Matką Jezusa, zostaje oczyszczona z grzechu pierworodnego.

Dlaczego Matka Boża Gromniczna?

Nazwa Matki Bożej Gromnicznej wywodzi się od zwyczaju poświęcania gromnic w tym dniu. Gromnice to świece, które są zapalane w czasie burzy, aby zapewnić ochronę przed piorunami. Zwyczaj poświęcania gromnic w dniu Matki Bożej Gromnicznej jest powszechny w Polsce. W tym dniu wierni przynoszą do kościoła gromnice, które są następnie poświęcane przez księdza. Nazwa Matki Bożej Gromnicznej jest również symboliczna. Maryja jest uważana za Matkę Jezusa, który jest światłością świata. Gromnica jest natomiast symbolem światła, które chroni przed ciemnością i niebezpieczeństwem. Dlatego też nazwa Matki Bożej Gromnicznej wyraża wiarę w to, że Maryja chroni swoich dzieci przed wszelkim złem.

Czy 2 lutego będzie obowiązywał piątkowy post?

W kalendarzu liturgicznym Kościoła dzień 2 lutego ma rangę święta Ofiarowania Pańskiego – dlatego w Polsce w piątek 2 lutego 2024 r., obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa. Decyzja o ewentualnym udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 2 lutego 2024 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych.

Czy 2 lutego Katolik ma obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej?

Na to pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź – nie, wierni nie mają tego dnia obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Decyzja o tym, czy tego dnia wezmą udział w nabożeństwie zależy od ich potrzeb duchowych. Katolicy mają obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą niedzielę i w święta nakazane.

Święta nakazane w Kościele rzymskokatolickim:

  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia),
  • Objawienie Pańskie (6 stycznia),
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało,
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia),
  • Wszystkich Świętych (1 listopada),
  • Boże Narodzenie (25 grudnia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *