Kórnik: 1,5 mln zł dla organizacji pozarządowych

W dniu 5 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2024. Łączna wysokość przyznanych środków w ramach dotacji wynosi 1 522 450 zł.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Dotacje przyznano w dziewięciu obszarach:

 • I. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Łączna kwota dotacji: 72 500 zł
 • II. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Łączna kwota dotacji: 75 000 zł
 • III. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Łączna kwota dotacji: 32 400 zł
 • IV. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Łączna kwota dotacji: 2 000 zł
 • V. Działalność na rzecz młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Łączna kwota dotacji: 60 000 zł
 • VI. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Łączna kwota dotacji: 100 550 zł
 • VII. Ratownictwo i ochrona ludności. Łączna kwota dotacji: 0 zł
 • VIII. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza. Łączna kwota dotacji: 0 zł
 • IX. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Łączna kwota dotacji: 1 180 000 zł
Łączna wysokość przyznanych środków w ramach dotacji wynosi: 1 522 450 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2024 z zakresu:

I. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria
  Nazwa zadania: Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki.
  Kwota dotacji: 49 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
  Nazwa zadania: KTPS z pomocą mieszkańcom gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 11 500 zł
 3. Nazwa organizacji: Rzeczodzielnia Kórnik
  Nazwa zadania: Inicjowanie, wspieranie i pomoc społeczności lokalnej oraz innym ludziom w trudnej sytuacji życiowej.
  Kwota dotacji: 6 000 zł
 4. Nazwa organizacji: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
  Nazwa zadania: Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.
  Kwota dotacji: 6 000 zł
 5. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
  Nazwa zadania: Wolontariat to MY – razem możemy więcej.
  Kwota dotacji: 0 zł
  Łączna kwota dotacji: 72 500 zł

II. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 1. Nazwa organizacji: Fundacja „Bardziej”
  Nazwa zadania: Turnus wytchnieniowy Zakopane.
  Kwota dotacji: 15 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
  Nazwa zadania: Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy.
  Kwota dotacji: 0 zł
 3. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
  Nazwa zadania: Rehabilitacja = lepsze jutro.
  Kwota dotacji: 35 000 zł
 4. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
  Nazwa zadania: Im wcześniej, tym lepiej.
  Kwota dotacji: 25 000 zł
 5. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Mini Basket Academy
  Nazwa zadania: Projekt „W zespole siła”.
  Kwota dotacji: 0 zł
  Łączna kwota dotacji: 75 000 zł

III. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH

 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie 4U
  Nazwa zadania: Warsztaty kulinarne.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie 4U
  Nazwa zadania: Warsztaty florystyczne.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 3. Nazwa organizacji: Aktywna Mościenca
  Nazwa zadania: Zagroda Kórnicka – Festyn pt. W rodzinie siła.
  Kwota dotacji: 7 000 zł
 4. Nazwa organizacji: KGW Ferajna Dziećmierowo
  Nazwa zadania: Tańczyć każdy może.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 5. Nazwa organizacji: KGW Ferajna Dziećmierowo
  Nazwa zadania: Logicznie i ekologicznie!
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 6. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec
  Nazwa zadania: Festyn wiejski: „Biesiada na Koniec Lata – edycja 15-a”.
  Kwota dotacji: 7 900 zł
 7. Nazwa organizacji: KGW Siła Kobiet
  Nazwa zadania: Warsztaty Kulinarne „PAELLA”.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 8. Nazwa organizacji: KGW Borówiec ONe
  Nazwa zadania: Festyn rodzinny Babie lato.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 9. Nazwa organizacji: KGW Borówiec ONe
  Nazwa zadania: II Turniej Bowlingowy Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 10. Nazwa organizacji: KGW w Skrzynkach
  Nazwa zadania: Spotkania z kulturą.
  Kwota dotacji: 0 zł
  Łączna kwota dotacji: 32 400 zł

IV. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

 1. Nazwa organizacji: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS.
  Nazwa zadania: Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba – 31. edycja”.
  Kwota dotacji: 2.000 zł
  Łączna kwota dotacji: 2 000 zł

V. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Nazwa organizacji: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji WARTA
  Nazwa zadania: 4 pory roku w kajaku.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji WARTA
  Nazwa zadania: 26. spływ Kajakowy Integracja – 2024.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 3. Nazwa organizacji: Klub Karate Tradycyjnego „Orzeł”
  Nazwa zadania: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie 2 turnusów letnich półkolonii ogólnosportowych „Wakacje na sportowo 2024”.
  Kwota dotacji: 0 zł
 4. Nazwa organizacji: Fundacja „Bardziej”
  Nazwa zadania: Turnus wypoczynkowo – wytchnieniowy w Sierakowie.
  Kwota dotacji: 15 000 zł
 5. Nazwa organizacji: Aktywna Mościenca
  Nazwa zadania: Aktywni w Mościenicy.
  Kwota dotacji: 2 000 zł
 6. Nazwa organizacji: OSP w Kamionkach
  Nazwa zadania: Strażacki spływ kajakowy.
  Kwota dotacji: 2 000 zł
 7. Nazwa organizacji: UKS Oaza Kórnik
  Nazwa zadania: Wypoczynek letni z UKS Oaza Kórnik – Darłówko 2024.
  Kwota dotacji: 0 zł
 8. Nazwa organizacji: ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik
  Nazwa zadania: Harcerski obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik.
  Kwota dotacji: 11 500 zł
 9. Nazwa organizacji: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
  Nazwa zadania: KTPS Akcja lato 2024.
  Kwota dotacji: 20 000 zł
 10. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zaangażowani
  Nazwa zadania: Letnie warsztaty dla dzieci – półkolonie w Borówcu.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
  Łączna kwota dotacji: 60 000 zł

VI. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. Nazwa organizacji: Fundacja APJA
  Nazwa zadania: Muzyczny spacer wśród książek.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie LEGION
  Nazwa zadania: Rok hrabiego Władysława Zamoyskiego.
  Kwota dotacji: 5 000 zł
 3. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie LEGION
  Nazwa zadania: W hołdzie hr. Zamoyskiemu – widowisko muzyczno – słowne.
  Kwota dotacji: 5 000 zł
 4. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie LEGION
  Nazwa zadania: Warsztaty artystyczne w Kórniku.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 5. Nazwa organizacji: Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. 1918/1919
  Nazwa zadania: Organizacja obchodów 106. rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. 1918/1919.
  Kwota dotacji: 8 550 zł
 6. Nazwa organizacji: Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
  Nazwa zadania: Warsztaty i koncerty Castellum Cantans.
  Kwota dotacji: 27 500 zł
 7. Nazwa organizacji: OSP w Kamionkach
  Nazwa zadania: XXII Festyn Rodzinny u strażaków w Kamionkach.
  Kwota dotacji: 0 zł
 8. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku
  Nazwa zadania: Śladami hrabiego Zamoyskiego – rowerowa gra terenowa.
  Kwota dotacji: 7 000 zł
 9. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku
  Nazwa zadania: Odjazdowy Bibliotekarz – XIII edycja Kórnik.
  Kwota dotacji: 8 000 zł
 10. Nazwa organizacji: Fundacja Key For Tomorrow
  Nazwa zadania: Kórniczan portret własny – kontynuacja.
  Kwota dotacji: 12 500 zł
 11. Nazwa organizacji: ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik
  Nazwa zadania: Wieczornica Harcerskich Pokoleń – spotkanie z historią i piosenką.
  Kwota dotacji: 1 000 zł
 12. Nazwa organizacji: ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik
  Nazwa zadania: XXIII Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 13. Nazwa organizacji: KGW Siła Kobiet
  Nazwa zadania: Koło Gospodyń Wiejskich na Szlaku Piastowskim.
  Kwota dotacji: 0 zł
 14. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
  Nazwa zadania: Śladami Władysława hr. Zamoyskiego – Zakopane, Bukowina Tatrzańska.
  Kwota dotacji: 0 zł
 15. Nazwa organizacji: Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
  Nazwa zadania: Uczestnictwo reprezentacji KBBK w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2024 r.
  w Koenigstein – mieście partnerskim miasta Kórnik.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 16. Nazwa organizacji: Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
  Nazwa zadania: Uczestnictwo reprezentacji KBBK w uroczystościach Burgfest 2024 r. w
  Koenigstein – mieście partnerskim m. Kórnik.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 17. Nazwa organizacji: Fundacja Arte dei Suonatori
  Nazwa zadania: Poloneza czas zacząć.
  Kwota dotacji: 0 zł
 18. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko
  Nazwa zadania: Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 4 500 zł
 19. Nazwa organizacji: KWG Balans w Koninku
  Nazwa zadania: Warsztaty ceramiczne „Cztery pory roku”.
  Kwota dotacji: 2 000 zł
 20. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zaangażowani
  Nazwa zadania: Konkurs Kaligraficzny „O Pawie Piórko”.
  Kwota dotacji: 0 zł
 21. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie wsi Czołowo
  Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw kulturalnych we wsi Czołowo. Aktywizacja
  społeczności. Potańcówki wiejskie – dylu dylu na badylu.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
  Łączna kwota dotacji: 100 550 zł

VII. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

 1. Nazwa organizacji: OSP w Kamionkach
  Nazwa zadania: Pierwsza pomoc dla każdego.
  Kwota dotacji: 0 zł
 2. Nazwa organizacji: OSP w Radzewie
  Nazwa zadania: Pierwsza pomoc dla każdego.
  Kwota dotacji: 0 zł
  Łączna kwota dotacji: 0 zł

VIII. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W
ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
(DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633, Z PÓŹN. ZM.)

 1. Nazwa organizacji: KGW Balans w Koninku
  Nazwa zadania: Szkolenie z pierwszej pomocy.
  Kwota dotacji: 0 zł
  Łączna kwota dotacji: 0zł

IX. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 1. Nazwa organizacji: Klub Sportowy AVIA
  Nazwa zadania: Piłka nożna w Kamionkach przez cały rok.
  Kwota dotacji: 135 000 zł
 2. Nazwa organizacji: Klub Karate Tradycyjnego „Orzeł”
  Nazwa zadania: Organizacja treningów karate tradycyjnego, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Kórnik.
  Kwota dotacji: 0 zł
 3. Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy AVIA
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu Taekwondo w północnej części Gminy Kórnik oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
  Kwota dotacji: 18 000 zł
 4. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven
  Nazwa zadania: Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach Karate.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 5. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven
  Nazwa zadania: Organizacja szkoleń i treningów karate dla dzieci dla uzdolnionych sportowoz miasta i gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 9 000 zł
 6. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven
  Nazwa zadania: Organizacja otwartego turnieju karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
  Kórnik Raven Cup Kórnik 2024.
  Kwota dotacji: 6 000 zł
 7. Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski – Koło Kórnik nr 19
  Nazwa zadania: Zawody o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 8. Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski – Koło Kórnik nr 19
  Nazwa zadania: Zawody wędkarskie w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 9. Nazwa organizacji: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Kórnickim Centrum Koszykówki.
  Kwota dotacji: 50 000 zł
 10. Nazwa organizacji: UKS Dwójka Kórnik
  Nazwa zadania: Wioślarstwo w Gminie Kórnik.
  Kwota dotacji: 30 000 zł
 11. Nazwa organizacji: UKS Jedynka Kórnik
  Nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS Jedynka Kórnik.
  Kwota dotacji: 190 000 zł
 12. Nazwa organizacji: UKS Jedynka Kórnik
  Nazwa zadania: Amatorska Liga Piłki Nożnej.
  Kwota dotacji: 11 000 zł
 13. Nazwa organizacji: UKS Jedynka Kórnik
  Nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej UKS Jedynka Kórnik.
  Kwota dotacji: 90 000 zł
 14. Nazwa organizacji: UKS Jedynka Kórnik
  Nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej UKS Jedynka Kórnik.
  Kwota dotacji: 15 000 zł
 15. Nazwa organizacji: UKS Jedynka Kórnik
  Nazwa zadania: Udział szkółki kolarskiej UKS Jedynka Kórnik w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa.
  Kwota dotacji: 7 500 zł
 16. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
  Nazwa zadania: Wyścig rowerowy Poznańska Korba 2024.
  Kwota dotacji: 8 000 zł
 17. Nazwa organizacji: Klub Sportowy Solid Sport
  Nazwa zadania: Solid MTB Kórnik.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 18. Nazwa organizacji: UKS Radzevia Radzewo
  Nazwa zadania: Rakieciarnia Radzewo – mała kuźnia wielkich talentów. Organizacja
  szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 19. Nazwa organizacji: UKS Radzevia Radzewo
  Nazwa zadania: Unihokejarnia Radzewo – mała kuźnia wielkich talentów. Organizacja
  szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju.
  Kwota dotacji: 40 000 zł
 20. Nazwa organizacji: UKS Szakal Robakowo
  Nazwa zadania: Zajęcia sportowe Taekwondo Olimpijskie w Robakowie.
  Kwota dotacji: 9 000 zł
 21. Nazwa organizacji: UKS Oaza Kórnik
  Nazwa zadania: Współorganizowanie Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych
  Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim.
  Kwota dotacji: 6 500 zł
 22. Nazwa organizacji: UKS Oaza Kórnik
  Nazwa zadania: Profesjonalny trening Taekwondo Olimpijskiego w UKS Oaza Kórnik.
  Kwota dotacji: 40 000 zł
 23. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kohorta Poznań
  Nazwa zadania: Realizacja zadań z zakresu sportu – Organizacja ligi Knockout Art.
  Kwota dotacji: 3 000 zł
 24. Nazwa organizacji: Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia koszykarskiego w klubie Enea Basket Junior Poznań.
  Kwota dotacji: 15 000 zł
 25. Nazwa organizacji: KGW Borówiec ONe
  Nazwa zadania: Borówiecki spływ kajakowy.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 26. Nazwa organizacji: Klub Sportowy Sportuj z Józiem Progres
  Nazwa zadania: Festyn sportowy „Witamy sportowo wakacje”.
  Kwota dotacji: 0 zł
 27. Nazwa organizacji: Klub Sportowy Sportuj z Józiem Progres
  Nazwa zadania: Sportowy przedszkolak – sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w przedszkolach.
  Kwota dotacji: 0 zł
 28. Nazwa organizacji: Klub pływacki Alfa
  Nazwa zadania: Trening Klubu Pływackiego Alfa.
  Kwota dotacji: 10 000 zł
 29. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wiara Lecha
  Nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Akademii Wiary Lecha
  Robakowo w ramach projektu Kibice Razem – Lech Poznań.
  Kwota dotacji: 18 000 zł
 30. Nazwa organizacji: KGW Borówiec ONe
  Nazwa zadania: Rowerem po zdrowie.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 31. Nazwa organizacji: KS Kamionkowi Bulożercy
  Nazwa zadania: VII Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej dubletów w Bule.
  Kwota dotacji: 4 000 zł
 32. Nazwa organizacji: KS Kamionkowi Bulożercy
  Nazwa zadania: Wrześniowe kulanie w Kamionkach – otwarty ogólnopolski turniej tripletów w Bule.
  Kwota dotacji: 1 500 zł
 33. Nazwa organizacji: MUKS Wieża Kórnicka
  Nazwa zadania: Organizacja szachów i warcabów.
  Kwota dotacji: 20 000 zł
 34. Nazwa organizacji: UKS TKD Kórnik
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Taekwondo Olimpijskim.
  Kwota dotacji: 65 000 zł
 35. Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy 55 Szpaki
  Nazwa zadania: X Regaty o puchar Rektora Politechniki Poznańskiej SUP Race.
  Kwota dotacji: 8 000 zł
 36. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA PL
  Nazwa zadania: Międzynarodowy Turniej Szermierki Historycznej Black Horns Cup 2024.
  Kwota dotacji: 5 000 zł
 37. Nazwa organizacji: Fundacja Piotra Reissa
  Nazwa zadania: Reiss Cup 2024 – Mikołajkowy turniej piłki nożnej.
  Kwota dotacji: 5 500 zł
 38. Nazwa organizacji: Fundacja Piotra Reissa
  Nazwa zadania: Treningi piłkarskie Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 0 zł
 39. Nazwa organizacji: Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
  Nazwa zadania: Organizacja sportowych turniejów strzeleckich dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik.
  Kwota dotacji: 10 000 zł
 40. Nazwa organizacji: Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
  Nazwa zadania: Organizacja sportowego turnieju strzeleckiego dla gminnych służb
  mundurowych.
  Kwota dotacji: 6 000 zł
 41. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko
  Nazwa zadania: XII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. Szalona Dwunastka.
  Kwota dotacji: 8 000 zł
 42. Nazwa organizacji: KGW w Skrzynkach
  Nazwa zadania: Fitness w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Skrzynki.
  Kwota dotacji: 2 000 zł
 43. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszanie Sportowe Kotwica
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo –
  lekkoatletyka.
  Kwota dotacji: 30 000 zł
 44. Nazwa organizacji: Kórnickie Stowarzyszanie Sportowe Kotwica
  Nazwa zadania: Organizacja szkolenia osób uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportu – piłka nożna.
  Kwota dotacji: 285 000 zł
  Łączna kwota dotacji: 1 180 000 zł

zródło:https://bip.kornik.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *