Błażejewko zostaje w gminie

Teren chcemy zagospodarować na cele społeczne – mówi Przemysław Pacholski, burmistrz Kórnika.

Długotrwały proces pozyskania 5 działek w Błażejewku został więc zakończony. Prace planistyczne trwały prawie 4 lata. Jednak zabiegi gminy o pozyskanie tych terenów zaczęły się znacznie wcześniej, bo jeszcze za czasów, gdy burmistrzem był Jerzy Lechnerowski.

Miasto ma koncepcje na tereny. – Zgodnie z zapisami aktu notarialnego działka o powierzchni 122653m2 zostanie zagospodarowana zgodnie z przygotowaną koncepcją. W pierwszej kolejności zaproponuję Radzie Miasta i Gminy Kórnik, aby w budżecie na 2024 rok znalazły się dla tego terenu zadania inwestycyjne – wyjaśnia Pacholski. Będą to m.in. działania związane zagospodarowaniem plaży, budową świetlicy czy parkingu. Powstać tam mają również ścieżki prozdrowotne oraz rekreacyjne.

Działania gminy realizowane były w związku z próbą przejęcia atrakcyjnych terenów przez dewelopera. Część terenu została już sprzedana, pozostałe udało się uratować i gospodarować nimi będzie gmina Kórnik.

Najpierw głównym zadaniem było zatrzymanie procesu sprzedaży tego terenu. Część tego terenu niestety trafiła wcześniej do deweloperów; w momencie kiedy sprawa do mnie trafiła, tamta sprawa była już zamknięta, natomiast cały czas otwarta była sprawa dalszych części, właśnie tych 13 hektarów. I to było możliwe, i o to zabiegaliśmy – sprawę komentuje poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS.

Wieloletni proces pozyskania działek kosztował gminę około 50 tys. zł. Są to jednak niewspółmierne koszty z tym, co gmina pozyskała. Sama wartość ziemi zamyka się w kilku milionach złotych, a po przeprowadzeniu planowanych inwestycji wartość nieruchomości znacznie wzrośnie.

Na działkach znajduje się już infrastruktura wypoczynkowa i rekreacyjna, ale nie spełnia ona dzisiejszych standardów, dlatego całość będzie musiała być zrównana z ziemią i obiekty będą stawiane od podstaw.

Burmistrz ma nadzieję, że na letni sezon 2024 roku uda się uruchomić plażę miejską w Błażejewku. Będzie to możliwe dopiero po spełnieniu procedur związanych z odlesieniem gruntu oraz podpisania umów z Wodami Polskim.

Na 2024 rok w budżecie mają się znaleźć środki finansowe na wybudowanie świetlicy w Błażejewku.