„Szkółki kórnickie” nie zostaną zlikwidowane

Poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował 3 lutego o cofnięciu decyzji prof. Jerzego Duszyńskiego, byłego już prezesa PAN, w sprawie likwidacji Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku.

 

Nowy prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Marek Konarzewski, który 20 października został wybrany na to stanowisko, podjął decyzję o cofnięciu procesu likwidacji „szkółek”. Tym samy obiekt pozostaje w obecnym kształcie i kontynuował będzie dalszą, dotychczasową działalność.

Decyzja ta podparta jest szczegółową analizą aktualnej sytuacji ekonomicznej zakładu oraz potrzeb Instytutu Dendrologii PAN.

To pozwoliło na wypracowanie wariantu optymalnego, w ramach którego dalsze funkcjonowanie Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku jest możliwe.

Oznacza to dalsze funkcjonowanie i możliwość rozwoju „szkółek kórnickich”, a wykorzystanie niezagospodarowanych przez Zakład gruntów na działalność statutową Instytutu Dendrologii PAN, co ma przynieść korzyści dla obu jednostek.

Wokół „szkółek kórnickich” było głośno. Likwidacja obiektu nie miała zwolenników zarówno pośród samorządowców, polityków oraz lokalnej społeczności.

Zaniechanie tych planów przez obecnego prezesa PAN jest zatem również uspokojeniem niepokojów społecznych zaniepokojonych dalszym losem kórnickiej placówki PAN.

Wkrótce mamy poznać nowego dyrektora Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku.