Czempiń i Kórnik się docieplają przy pomocy środków unijnych

Wielka kasa dla wielkopolskich gmin

20 grudnia wójtowie, burmistrzowie i starostowie z różnych części Wielkopolski podpisali z marszałkiem Markiem Woźniakiem umowy na blisko 29 mln złotych dofinansowania z pomocą funduszy unijnych inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

Niemal 7,5 mln zł z tej kwoty trafi do dwóch gmin: do gminy Czempiń oraz do gminy Kórnik.

Odbyliśmy dzisiaj podróż po Wielkopolsce, która pokazuje, jak nasz region zmienia się dzięki inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu unijnym z regionalnego programu operacyjnego będącego w naszej gestii. Każdy z tych dzisiaj przedstawionych projektów ma wartość społeczną. Zapewniam, że w nowej perspektywie finansowej UE będziemy nadal wspierać tego typu przedsięwzięcia, związane z Zieloną Energią. Choć nie ukrywam, że będzie to perspektywa trudniejsza i bardziej wymagająca dla beneficjentów, między innymi ze względu na wyższy wkład własny – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Na co zostaną wydane pieniądze?

Dzięki unijnemu wsparciu gmina Czempiń zrealizuje projekt „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie” (5,6 mln zł dofinansowania). Gmina Kórnik przy współudziale dofinansowania w wysokości ponad 1,8 mln zł przeprowadzi kompleksową modernizację energetyczną podstawówki w Robakowie (łączna kwota inwestycji to 3.352.021,69 zł).

Dotacja z WRPO 2014+

Pieniądze na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 296 mln zł oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł.