Miliony na turystykę i rekreację w regionie. Jakie gminy mogą liczyć na wsparcie?

13 wniosków uzyskało pozytywną aprobatę Lidera Zielonej Wielkopolski z kolejnego tegorocznego naboru. Tym razem dotyczył on turystyki i rekreacji. O grant starało się 13 przedsięwzięć i wszystkie te zostały pozytywnie zaopiniowane. Nie oznacza to, że wszystkie one otrzymają środki finansowe.

Wszystko uzależnione jest od aktualnego kursu euro wg którego pula środków będzie przeliczana. Lider Zielonej Wielkopolski przeliczał po kursie 4 zł / 1 euro, UMWW będzie przeliczał je po kursie bieżącym.

Największą szansę na dofinansowanie mają te wnioski, które otrzymały największą ilość punktów. Z tych z naszej okolicy są to wnioski: gminy Książ Wlkp. (21 punktów); miasta i gminy Kórnik (20 punktów), gminy Śrem (19 punktów), kolejny raz gminy Książ Wlkp. (19 punktów) oraz gmin Zaniemyśl (18 punktów). Wniosek gminy Czempiń uzyskał 16 punktów. Ponadto ich przedsięwzięcie nie mieści się w limicie środków w ogłoszeniu o naborze.

O największe dofinansowanie stara się Kórnik. Mowa o 154 tys. zł z przeznaczeniem na II etap budowy polany piknikowej w Błażejewku. Po 114 tys. zł mogą otrzymać gminy Śrem i Zaniemyśl oraz gmina Czempiń.

Śrem pieniądze te zamierza przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach. Z kolei Zaniemyśl chce z tych środków wybudować kort tenisowy w Łęknie. Czempiń wspomniane 114 tys. zł ma w planach wydać na wzbogacenie obszaru gminy o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Książ Wielkopolski otrzymać ma dofinansowanie na dwa wnioski. Pierwszy z nich na kwotę niespełna 51 tys. zł dotyczy zagospodarowania przestrzenie wokół stawu w Kołacinie. Ma to być miejsce integracji. Drugi na kwotę wyższą – 63 tys. zł – związany jest z uzupełnieniem małej architektury rekreacyjnej w parku.