Jak zminimalizować zagrożenie pożarem podczas żniw?

Lipiec i sierpień to nie tylko wakacje, to wzmożone działania pracy rolniczej, w czasie których dochodzi do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Intensywne prace polowe, susza i wysokie temperatury sprzyjają powstawaniu zagrożenia pożarowego.

Są jednak metody, które pozwalają ograniczyć takie zagrożenie. Wiele tutaj mają do powiedzenia sami rolnicy, którzy pracują na sprzęcie rolniczym. Sprzęcie, jaki nie do końca jest zabezpieczony prawidłowo i może stwarzać zagrożenie pożarowe.

Strażacy przypominają 7 podstawowych zasad i czynności, jakie rolnicy powinny wykonać, by zmniejszyć ryzyko pożaru podczas prac polowych.

  1. zabezpieczyć rury wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
  2. codziennie sprawdzić i wyczyści wszystkie newralgiczne podzespoły maszyny, zwłaszcza kombajnu i prasy,
  3. benzynę czy olej napędowy przechować w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, najlepiej w zamkniętych, metalowych pojemnikach, w odległości co najmniej 10 m od miejsca omłotów, od stogu, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych,
  4. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajn w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności min. 200 l.
  5. wskazane jest też zabezpieczenie sprzętu (ciągnik z pługiem czy talerzówką) do oborania miejsca powstania pożaru,
  6. nie palić tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych,
  7. zapewnić możliwości, na wypadek pożaru, bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i sprzęt ze stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego.

Zanim jednak sprzęt wyruszy w pole, rolnik powinien się mu dobrze przyjrzeć. Kombajn zarówno przed jak i po sezonie powinien być dokładnie wyczyszczony. Dotyczy to przede wszystkim usunięcia pyłu i kurzu z silnika, hamulców czy przekładni, które to ulegają częstemu zabrudzeniu.