Fundacja Zakłady Kórnickie wspiera Ukrainę

Zajęcia udaje się sprawnie organizować nie tylko dzięki intensywnej pracy fundacji, ale również (a może przede wszystkim?) dzięki gotowości współdziałania oraz osobistemu zaangażowaniu różnych środowisk lokalnych związanych z gminami Kórnik, Zaniemyśl i Środa Wielkopolska. Kursy języka polskiego dla dorosłych trwają 60 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, przez półtorej godziny (w  Kamionkach zajęcia realizowane są trzy razy w  tygodniu). Uczestnicy mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku, Domu Parafialnym przy Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku, OSP Kamionki, Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu oraz jednej z prywatnych firm edukacyjnych działających na terenie gminy Środa Wielkopolska.

Ogromną pracę wykonują w tym temacie również wolontariusze, dzięki którym bardzo często jest możliwa dwukierunkowa komunikacja bez żadnych przeszkód z osobami zainteresowanymi kursami.

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy
fot. UM Kórnik

Co ważne – program się rozwija. Trwają już rozmowy w sprawie wsparcia kursu, który został zorganizowany przez Urząd Gminy w Zaniemyślu, realizowanego dotąd przez działające jako wolontariuszki zaniemyskie nauczycielki. Wójt Zaniemyśla, Justyna Dąbrowska, zwróciła się do Fundacji o jego sfinansowanie i już wkrótce osoby prowadzące lekcje będą mogły podpisać umowy z FZK. Warto tutaj podkreślić bardzo znaczącą rzecz, że większość zatrudnionych przez Fundację lektorów gotowa była podjąć swoje działania właśnie na zasadzie wolontariatu – w oparciu o spontaniczne pragnienie niesienia pomocy. Pierwsze kursy odbyły się właśnie w takiej formie, jednak zarząd fundacji doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że za pracę należy się wynagrodzenie, dlatego stara się opłacać swoich lektorów.

Fundacja pracuje obecnie nad uruchomieniem kolejnych kursów, tym razem dla ukraińskich nauczycieli, doprecyzowaniem ich programu oraz rozwinięciem współpracy w tej sprawie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania.