Co z kórnickimi przetargami? Kiedy ich rozstrzygnięcia?

We wspomnianym okresie rozstrzygnięto trzy przetargi, a dwa unieważniono.

Te, które zostały rozstrzygnięte to:
– Budowa oświetlenia boisk w trzech lokalizacjach:  przy ulicy Leśnej w Kórniku, boiska w Robakowie, a także boiska w Kamionkach. Koszt brutto 457.149,18 zł. Umowa z wykonawcą Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając z Kątów Wrocławskich została podpisana 24 marca. W ciągu sześciu miesięcy, a więc w okresie jesiennym, powinniśmy spodziewać się oświetlenia.
– Rozbudowa, przebudowa i remont budynku, w którym docelowo mieścić się będzie Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Koszt brutto 1.189.093,55 zł.  Realizację wykona Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk z Tulec. Umowa została podpisana 16 marca br. – realizacja odbędzie się w ciągu 4 miesięcy. To istotna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców – dzięki temu nie będą musieli jechać specjalnie do Poznania, by móc zarejestrować lub wyrejestrować swoje samochody.
– Budowa placu zabaw małych strażaków w miejscowości Czmoń. Koszt brutto 184.213,20 zł. Przetarg wygrała firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny – realizacja ma zostać ukończona w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Niestety nie udało się rozstrzygnąć przetargów:
– budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo,
– budowa krytego boiska-lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik.

W obu powyższych przypadkach Wykonawcy nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylili się od zawarcia umowy.

W trakcie procesowania znajdują się następujące przetargi:
– remont gminnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 7 w Kórniku, obręb Bnin (wpłynęły 3 oferty),
– dostawa komputerów przenośnych w ramach programu: Grant PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – otwarcie ofert 7 kwietnia br.
– budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo – otwarcie ofert 6 kwietnia br.
– budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czmoń i Pierzchno, gmina Kórnik oraz przyłącza energetycznego w miejscowości Czmoń – otwarcie ofert 1 kwietnia br.
– budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Klonowej do osiedla Tygrysiego w miejscowości Dachowa – otwarcie ofert 14 kwietnia br.

Warto wspomnieć, że pięć przetargów jest w trakcie przygotowywania do ogłoszenia. Miejmy nadzieję, że wszystkie projekty uda się zrealizować bez większych opóźnień i problemów.