500+ dla obywateli Ukrainy/500+ для громадян України

Co to jest Program Rodzina 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.

500 plus dla obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Obywatel Ukrainy starający się o świadczenie 500+ powinien dołączyć do wniosku dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie w postaci 500+ rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Obywatele Ukrainy wniosek o świadczenie 500+ mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic starający się o świadczenie 500+ może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS. W Śremie ZUS znajduje się przy ul. Szerokiej 2.

500+ dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Osoby takie muszą poczekać na składanie wniosków o 500+, ponieważ będzie to możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa.

***

Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки

Інформація для громадян України, які проживають в Польщі та які є батьками

Допомога на виховання 500+

Допомогу на виховання один з батьків може отримати на кожну дитину до 18 років, якщо дитина проживає разом з ним і залишається на його утриманні.

Право на допомогу на виховання від Закладу соціального страхування (ZUS) встановлюється на так званий період соціальної допомоги, який триває з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.

Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих на місяць на дитину.

Сімейний капітал опіки

Сімейний капітал опіки (RKO) можна отримати на дитину у віці від 12-го до 35-го місяця життя. Капітал надається на другу і кожну наступну дитину в сім’ї, якщо дитина живе разом з одним із батьків і залишається на його утриманні.

Один із батьків дитини вирішує, чи хоче він отримувати допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або в розмірі 1 000 злотих протягом 12 місяців. Загальна сума капіталу становить до 12 тисяч злотих на дитину.

Коли допомога 500+ та Сімейний капітал опіки надається громадянам України, які проживають у Республіці Польща

Допомогу на виховання і Сімейний капітал опіки можуть отримати громадяни України, які постійно проживають у Республіці Польща.

Документом, що підтверджує законність перебування і доступ до ринку праці в Республіці Польща, може бути, між іншими:

карта на тимчасове перебування з анотацією „доступ до ринку праці”;

дозвіл на постійне перебування або карта постійного перебування,

про надання статусу біженця,

про надання додаткового захисту,

про надання дозволу на проживання з гуманітарних причин,

про надання дозволу на толероване перебування,

про надання тимчасового захисту у Польщі,

або карта перебування, видана на підставі одного з перерахованих вище рішень;

дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, разом із дозволом на роботу, виданим на термін більш як 6 місяців, або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування разом з дозволом на роботу;

дозвіл на тимчасове перебування в Польщі або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування, – у разі, якщо вид дозволу на тимчасове перебування в Польщі звільняє іноземця від обов’язку мати дозвіл на роботу; такими дозволами є, наприклад:

дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі, наданий у зв’язку з перебуванням у визнаному польським законодавством шлюбі з громадянином Польщі, виданий на підставі ст. 158 абзац 1 Закону Про іноземців,

дозвіл на тимчасове перебування для возз’єднання з сім’єю, виданий відповідно до ст. 159 абзац 1 або ст. 161 абзац 2 Закону Про іноземців,

дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з іншими обставинами, виданий відповідно до ст. 186 абзац 1 п. 3, 4, 7 або 8 Закону Про іноземців.

посвідчення, видане Головою Управління у справах іноземців на підставі ст. 35 Закону від 13.06.2003 р. Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща, разом із тимчасовим посвідченням особи іноземця;

карта перебування разом із Картою поляка;

Подання заявок на 500+ і Сімейний капітал опіки

Заявку на отримання допомоги на виховання та Сімейний капітал опіки можна подати в електронному вигляді через PUE ZUS, портал Emp@tia і через електронний банкінг багатьох польських банків.

Один із батьків може також з’явитися в зал обслуговування клієнтів ZUS, де йому буде надана допомога в заповненні заявки та її електронній подачі.

До заявки громадянин України повинен додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.

Допомога ZUS виплачується щомісяця на вказаний банківський рахунок.

(źródło: zus.info.pl)