Czas myśleć nad pomysłami do zgłoszenia w Budżecie Obywatelskim

Podczas komisji budżetu, która odbyła się w lutym, radni postanowili nie zwiększać kwoty do wykorzystania w programie. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na rok 2023 wynosi milion złotych i cała ta pula zostanie przeznaczona na realizację zwycięskich projektów. Ze środków budżetu obywatelskiego sfinansowana zostać może realizacja projektów zadań inwestycyjno-remontowych i innych zadań należących do zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Zatem długoterminowe inwestycje nie wchodzą w grę.

Projekty mogą mieć charakter lokalny lub ogólno-gminny. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt zadania do BOGK 2023.

Zgłaszane zadania podzielone zostaną na dwie grupy bez względu na charakter zadania: zadania duże i zadania małe i w takich grupach poddane zostaną sprawdzeniu – najpierw pod kątem merytorycznym, a później głosowaniu.

Szacunkowy koszt pojedynczego projektu zadania dużego nie może przekroczyć kwoty 400 tys. zł, ale musi być większy niż 30 tys. zł.

Koszt szacunkowy pojedynczego projektu zadania małego nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł. W tych widełkach można stworzyć naprawdę ciekawe projekty.

Swoje propozycje można zgłaszać od 28 marca do 30 kwietnia. Głosowanie przewidziane jest na okres pomiędzy 13 czerwca – 31 sierpnia.

Tymczasem na platformie internetowej, w której swoje przetargi ogłasza gmina Kórnik pojawiły się pierwsze zapytania dotyczące realizacji zadań z BO z roku poprzedniego. Mowa o budowie parkingu, chodników na terenie kompleksu sportowego w Kamionkach oraz budowa placu zabaw małych strażaków w Czmoniu.