Rekrutacja do przedszkoli publicznych rozpoczęta

Każdy chętny rodzic będzie musiał uzbroić się w cierpliwość i liczyć trochę na szczęście, by jego pociecha dostała się do wymarzonej przez niego placówki. O ile w przypadku żłobków szanse na przebrnięcie przez rekrutację są niskie (mała ich ilość w stosunku do chętnych), o tyle o miejsce w przedszkolu można być spokojnym.

Na pierwszy ogień idą dzieci, które będą kontynuowały naukę w konkretnym przedszkolu lub żłobku. Podstawą przyjęcia takiego dziecka w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023, jest złożenie w nim wypełnionej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druk deklaracji należy pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza aktualnie. W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice lub opiekunowie prawni w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Kolejne etapy to rekrutacje dla nowych przedszkolaków. Będą odbywały się tak samo jak poprzednich latach – zarówno stacjonarnie jak i online. Dokumenty, które należy wypełnić dostępne są w przedszkolach, ale także i na stronie gminy.

W tabelce przedstawiamy jak chronologicznie wygląda cały proces rekrutacyjny. Warto zapisać sobie ważne daty w swoich podręcznych kalendarzach, by ich nie przegapić.

Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji
wychowania przedszkolnego
28.02.2022
godz.8.00
14.03.2022
godz.15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
(lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej) wraz z dokumentami
spełnienia przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
21.03.2022
godz.8.00
01.04.2022
godz.15.00
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne
wniosków do przedszkola (lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej) i
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
21.03.2022
godz.8.00
04.04.2022
godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym
25.04.2022 godz. 15.00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia w postępowaniu
rekrutacyjnym
26.04.2022
godz. 08.00
05.05.2022
godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w
postępowaniu rekrutacyjnym
09.05.2022 godz. 15.00
Postępowanie uzupełniające – Złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej) wraz z dokumentami
spełnienia przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
06.06.2022
godz.8.00
10.06.2022
godz.15.00
Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja
przez komisje rekrutacyjne wniosków do
przedszkola (lub oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej) i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
06.06.2022
godz.8.00
13.06.2022
godz.15.00
Postępowanie uzupełniające – Podanie do
publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjne listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
24.06.2022 godz.15.00
Postępowanie uzupełniające –
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
27.06.2022
godz.08.00
30.06.2022
godz.15.00
Postępowanie uzupełniające – Podanie do
publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
01.07.2022 godz.15.00