Darmowa pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji oraz ich rozliczenie będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Za świadczenia zapłaci NFZ.

Kto otrzyma pomoc?

Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

– Obywatele Ukrainy, a także uchodźcy z terenu Ukrainy, którzy w związku  z agresją militarną z Rosją przybywają do naszego kraju, naszego miasta lub okolicy, mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną w zakresie świadczeń medycznych wykonywanych w Szpitalu Powiatowym w Śremie. Szpital jest otwarty dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy – zapewnia Michał Sobolewski, prezes śremskiego szpitala.

NFZ poinformował, że rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Aktualnie trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy,
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur,
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Szczepienia przeciwko Covid

W związku z dużą migracja ludności z Ukrainy, minister zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Ważne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. Możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia (dzieci i młodzież), stosuje szczepionki mRNA.

Oprac. DG