ZUS przypomina o nowych terminach opłacania składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Od stycznia obowiązują trzy terminy: 5., 15. i 20. dzień miesiąca.

– 15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o. czy spółdzielni – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Z kolei 20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych. – Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca – podkreśla K. Michałek.

Natomiast jedno pozostaje bez zmian. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych pozostaje ten sam termin – 5. dzień miesiąca.

– Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS – dodaje rzecznik.

Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z prawidłowo wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA, które są dostępne na stronie internetowej ZUS.

– Osoby, które potrzebują pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii  ZUS nr tel. 22 290 55 00 lub z e-wizyty w ZUS – podpowiada K. Michałek.

Oprac. DG