Instytut Dendrologii PAN w Kórniku miał okazję zaprezentować warsztat swojej pracy

W poniedziałek (4 grudnia) w Zakładzie Biologii Rozwoju kórnickiego instytutu goszczono grupę leśników – szkółkarzy z RDLP we Wrocławiu. Jak przebiegało spotkanie?

VW_Berdychowski_400_150(1)

Zakład Biologii Rozwoju zaprezentował stosowane przez nich biochemiczne metody oceny żywotności nasion, m.in. analiza aktywności oddechowej poprzez pomiar szybkości zużycia tlenu, lokalizacja i zawartość reaktywnych form tlenu oraz pomiar zawartości proliny w tkankach nasion.

Ponadto pokazano także pomieszczenia, w których w odpowiednich i kontrolowanych warunkach przechowywane są nasiona lub prowadzona jest hodowla sadzonek na potrzeby badawcze. Pokazano również urządzenia wykorzystywane m.in. do przeprowadzania testów kiełkowania.

Grupa miała okazję do poznania procesu somatycznej embriogenezy oraz przyglądania się sadzonkom uzyskanym dzięki metodzie in vitro.

źródło: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

fot. Joanna Kijowska-Oberc, Agnieszka Nawrot, Winicjusz Kasprzyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *