Pierwsza edycja kórnickiej akcji „Bezpieczny senior” za nami

Zakończyła się pierwsza edycja spotkań z seniorami miasta i gminy Kórnik w ramach projektu profilaktycznego „Bezpieczny senior”. Spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem i już docierają do nas informacje, że była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia edycja.

VW_Berdychowski_400_150(1)

W sumie przeprowadzono cztery wykłady, a w realizację tego wydarzenia zaangażowały się służby mundurowe: policja, straż pożarna, straż leśna, pogotowie ratunkowe oraz straż miejska. Temat bezpieczeństwa seniorów poruszany w czasie spotkań, okazał się niezwykle aktualny. O wprost informowali prowadzący wykłady. Mimo licznych kampanii informacyjnych seniorzy nadal padają ofiarom nadużyć, manipulacji i wyłudzeń. Dotyczy to także osób starszych z gminy Kórnik i gmin ościennych.

Podczas spotkań we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego promowane była również tzw. „Pudełko życia”. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników szkoleń, którzy chętnie zabierali pudełka dla siebie i bliskich. Przypomnijmy pudełka z wypełnioną przez lekarza kartą zawierające podstawowe informacje dotyczące przyjmowanych leków, uczuleń i osób do kontaktu, umieszcza się w lodówce. Mogą one być pomocne w czasie akcji ratunkowej prowadzonej przez ratowników medycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *