Rok patronki i działaczki społecznej

Aleksandr Fredro, Maurycy Mochnacki, Aleksandra Piłsudska, Wojciech Korfanty, Jerzy Nowosielski, Paweł Edmund Strzelecki oraz Jadwiga Zamoyska -to osobistości, które patronują temu roku. Z punktu widzenia kórniczan oraz śremian, najważniejszą z tych postaci jest Jadwiga Zamoyska.

Jadwiga Zamoyska była córką poznańskiego arystokraty i działacza pracy organicznej Tytusa Działyńskiego, żoną generała Władysława Zamoyskiego i matką Władysława, który fortunę rodu przepisał narodowi polskiemu, dzięki czemu zamek w Kórniku, a także setki hektarów ziemi wokół niego, należą dziś do Polskiej Akademii Nauk lub Fundacji Zakłady Kórnickie, inicjatorów poświęcenia bieżącego roku Jadwidze Zamoyskiej.

Fundacja Zakłady Kórnickie zamierza godnie przypominać wielkopolskim uczniom o postaci Jadwigi Zamoyskiej.

Działania fundacji – między innymi liczne, zaplanowane na ten rok konferencje –  skupiają się na postaci Zamoyskiej, traktując ją jednak jako przedstawicielkę epoki.