To już ostatni dzwonek! Mija czas na złożenie wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych

Na wstępie przypomnijmy, że dodatek węglowy wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Z kolei jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, tzw. dodatek opałowy wynosi:

  • 3000 zł – dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
  • 2000 zł – dopłata do oleju opałowego,
  • 1000 zł – dopłata do drewna kawałkowego,
  • 500 zł – dopłata do gazu LPG.

Pierwotnie według zapisów ustawy, o dodatek do ogrzewania, mogli ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy zgłosili lub już mają wpis do CEEB. Po nowelizacji przepisów przyjętych przez sejm w dniu 27 października, o dodatek mogą starać się także osoby, których źródło ogrzewania nie jest wpisane na listę CEEB. Dodatek przyznawany jest na adres zamieszkania. Nie ma tu kryterium dochodowego.

Wnioski, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać w każdym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także za pośrednictwem platform mObywatel i ePUAP lub wysłać je pocztą. Warto pamiętać, że wniosek złożony przez Internet, musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony za pomocą profilu zaufanego. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów, wypłata pieniędzy nastąpi w ciągu maksymalnie 60 dni od daty podjęcia decyzji przez urzędników.

Osoby, które wciąż nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku opałowego, mają zaledwie kilka dni, by tego dokonać. Dokumenty dostarczone do gmin po 30 listopada nie będą bowiem rozpatrywane.

Dodatek elektryczny od 1 grudnia

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r.

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1000 do 1500 zł:

  • 1000 zł dla gospodarstw, w których zużycie nie przekroczyło 5 MWh,
  • 1500 zł dla gospodarstw, w których zużycie prądu wyniosło ponad 5 MWh.

Podobnie jak w przypadku innych dodatków, na węgiel, gaz czy pellet, obowiązuje zasada, że można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Nie można otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. nie będą rozpatrywane.