Spółdzielnia mieszkaniowa organizuje „Pomoc sąsiedzką”

„Pomoc sąsiedzka” ma na celu niesienie pomocy, w szczególności udzielanie wsparcia rzeczowego osobom potrzebującym i zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie.

– Do Spółdzielni od wielu lat mieszkańcy, zgłaszają się z różnymi problemami. Często nie są to zadania leżące w kompetencji zarządcy nieruchomości, jednak ufają Spółdzielni. Dlatego nigdy nie zostawiliśmy mieszkańców z tymi sprawami i podejmowaliśmy możliwe działania-interwencje, aby im pomóc. Choć nie jesteśmy podmiotem, który statutowo zajmuje się pomocą społeczną, to mamy wieloletnie doświadczenie i zdajemy sobie sprawę, że wzajemna pomoc ludzi, współpraca partnerska z podmiotami działającymi lokalnie w zakresie pomocy społecznej, stanowią moc sprawczą do niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym i rozwiązywania ich problemów – wyjaśniają inicjatorzy akcji.

Spółdzielnia mieszkaniowa organizuje „Pomoc sąsiedzką”
fot. SM w Śremie

Pomysł został zatwierdzony podczas posiedzenia komisji samorządowej SM, które odbyło się 28 października. Inicjatywa zyskała uznanie członków komisji, rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni. Na „pomoc sąsiedzką” mogą liczyć potrzebujący w Śremie, Książu i Kórniku.

Nawiążemy współpracę z podmiotami, fundacjami czy stowarzyszeniami od lat działającymi w zakresie świadczenia usług pomocowych. „Pomoc sąsiedzka”  realizowana będzie w ramach działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni, jako Klub Relax przy partnerskiej współpracy z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta – wyjaśnia Wojciech Majchrzak

Jak to działa?

Organizatorzy uruchomili telefon interwencyjny, czynny całą dobę – 61 28 48 515. – Sąsiedzi żyjący blisko siebie wiedzą najlepiej kto może potrzebować wsparcia lub szczególnej troski. Razem – po sąsiedzku – spróbujemy im pomóc. Wystarczy zadzwonić na podany numer i zostawić wiadomość. My oddzwonimy! – zapewnia W. Majchrzak.

Informacje o „pomocy sąsiedzkiej” wkrótce pojawią się na tablicach informacyjnych SM. Na drzwiach wejściowych do budynków zostaną zamieszczone specjalne naklejki z logo.

Spółdzielnia mieszkaniowa organizuje „Pomoc sąsiedzką”
fot. SM w Śremie