2023 Wielkopolskim Rokiem Wisławy Szymborskiej. Przeciw radni PiS

24 października odbyła się kolejna sesja sejmiku województwa wielkopolskiego. Jeden z punktów obrad dotyczył uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia roku 2023 Wielkopolskim Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Jak wyjaśniał podczas obrad sejmikowej Komisji Kultury radny Filip Kaczmarek, chodzi o przypomnienie wielkopolskich korzeni pochodzącej z Kórnika polskiej noblistki z okazji przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy jej urodzin, a przy okazji także o docenienie roli poezji w naszym życiu.

Głosami koalicji PO-PSL-Nowa Lewica uchwała została przyjęta. Przeciwko ustanowienia przyszłego roku w Wielkopolsce rokiem urodzonej na Prowencie poetki i pisarki głosowali radni sejmiku z PiS. Przeciwko temu pomysłowi wypowiedział się Adam Bogrycewicz z Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że tego typu inicjatywy nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Tymczasem w tym przypadku, jak mówił – mimo niekwestionowanych dokonań artystycznych Wisławy Szymborskiej – takowe budzi postawa poetki w czasach stalinowskich czy jej członkostwo w PZPR.

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku na Prowencie, który obecnie stanowi część Kórnika. Od 1926 r. Szymborska mieszkała w Krakowie, tam też w 2012 roku zmarła w swoim mieszkaniu. W 1996 roku Komitet Noblowski przyznał poetce literacką Nagrodę Nobla, Komitet przyznając ją w uzasadnieniu napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.

Kórnik 2013 roku uhonorował poetkę ławeczką, ulicznym pomnikiem, który znajduje się niedaleko budynku Kórnickiego Ośrodka Kultury, przy promenadzie imienia Wisławy Szymborskiej.