Możesz skorzystać z bezpłatnej fizjoterapii domowej

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii to firma działająca od 2007 roku, zajmująca się przede wszystkim fizjoterapią i rehabilitacją medyczną. WCF posiada Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom, Certyfikat Laur Zaufania, Certyfikat Zadowolony Pacjent, a także jest laureatem Plebiscytu Orły Medycyny. W 2012 roku WCF uzyskała kontrakt z NFZ na świadczenie fizjoterapii domowej.

Kto się kwalifikuje na fizjoterapię domową:

  • pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
  • z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
  • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
  • z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane SM, polineuropatie, neuropatie), kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów – z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji) – z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym i inne.

Pacjenci bezpłatnie otrzymają:

  • konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu rehabilitacji),
  • do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo!
  • 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne, nauka chodu, zabiegi fizykalne takie jak: laseroterapia, elektroterapia oraz porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego.

Skierowanie od lekarza jest wymagane. Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę. E-skierowanie lekarz wystawia na zespół rehabilitacji domowej, dział fizjoterapii domowej – kod 2146.

Zgłoszenia → Zapisy → 512 046 048 lub 573 973 963

fot. materiał organizatora