Burmistrz powołuje sztab kryzysowy – w celu dystrybucji jodku potasu

Na ostatniej sesji rady w Kórniku wystąpił burmistrz Przemysław Pacholski, który publicznie poinformował o działaniach, jakie podjął w związku z ewentualnością dystrybucji jodku potasu pośród mieszkańców gminy.

Gdzie jodek potasu będzie dystrybuowany?

– Jesteśmy po pierwszych spotkaniach i mamy pewne ustalenia, które chcę przedstawić – mówił burmistrz. – System powiadamiania będzie realizowany następująco: mieszkańcy otrzymają alert RCB o tym, żeby się zgłosili do wyznaczonych punktów w gminie. Ustaliliśmy, że punkty dystrybucji (tabletek z jodem potasu – dop. red.) będą we wszystkich szkołach podstawowych oraz w strażnicy w Czmoniu, Szczytnikach i Borówcu – wymienia włodarz Kórnika. Natomiast w Oazie będzie masowy punkt wydawania tabletek.

Wg założenia sztabu kryzysowego w Kórniku, w pół godziny od powiadomienia wszystkie punkty dystrybucji będą już działały i oczekiwały na mieszkańców. – Ta akcja ma być przeprowadzona szybko i sprawnie – mówił Przemysław Pacholski.

Dla kogo przeznaczony jest jodek potasu?

Trafi on do noworodków oraz niemowlęta do jednego miesiąca życia (1/4 tabletki), niemowlęta i dzieci do 3 roku życia (0,5 tabletki), dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12. roku życia (1 tabletka) i dzieci powyżej 12 lat oraz dorośli do 60. roku życia (2 tabletki). Także kobiety w ciąży otrzymają jodek potasu (2 tabletki). Dla seniorów powyżej 60. roku życia nie jest wskazane dawkowanie.

Włodarz gminy zaznaczył jednocześnie, że aktualnie nie ma żadnych informacji mówiących o zagrożeniu. Gdyby jednak takowe nastąpiło, to w gminie są na to przygotowani. Ponadto straż miejska będzie jeździć po terenie gminy i za pomocą megafonów rozpowszechniać stosowny komunikat w tej sprawie. – Brzmi to poważnie, bo jest to poważne. Chciały jednak wszystkich uspokoić, bo dziś realnego zagrożenia nie ma, jednak musimy być na nie przygotowani – dopowiedział.

Podanie jodku potasu to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.