Konsultacje w sprawie „szprychy” CPK

Przed rokiem samorząd kórnicki wypunktował solidnie pomysł rządzących dotyczący przeprowadzenia linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, która częściowo będzie biegła przez gminę Kórnik.

„Szprycha” nr 9, bo tak nazywa ją rząd, w każdym z wariantów zaprezentowanym przez CPK nie jest zgodna z żadnym dokumentem planistycznym obowiązującym na terenie gminy Kórnik, jak również z dokumentami obowiązującymi na terenie regionu.

W wielu przypadkach warianty przebiegają przez Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik oraz przez Szuwary Gądeckie. Wytypowana KDP prędkości przebiega także przez tereny rolnicze o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb czy nawet przecina łączniki drogi ekspresowej S11 z autostradą A2! To już całkiem pokazuje absurd wytyczonych tras.

Przebieg "szprych" kolejowych do CPK
fot. CPK

W projektowanych wariantach nie uzgodniono także drogi krajowej nr 11, z którą kolej ma się krzyżować, zapomniano także uwzględnić napowietrzną linię energetyczną wysokiego napięcia 2x 400 kV + 2x 220 kV. Planista wytyczył także jedne z wariantów na terenie przestrzeni operacyjnej do awaryjnego zrzutu podwieszeń samolotów wojskowych z Krzesin. Im bardziej zagłębiamy się w proponowane warianty, tym więcej takich „kwiatków” wychodzi na światło dzienne.

Rząd jednak nie zwalnia tempa i zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w związku z pracami nad studium techniczno-ekonomicznego-środowiskowym dla wspomnianej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się 5 września o godz. 18 w sali znajdującej się w siedzibie OSP Kórnik przy ul. 20 Października 93.

Organizatorami spotkania są inwestor – Centralny Port Komunikacyjny wraz z wykonawcą studium, konsorcjum firm BBF, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo oraz Arcadis.