Rozbudowa DW434 na odcinku Śrem – Kórnik w Planie Transportowym województwa

Pismo dyrektora WZDW przedstawił zgromadzonym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia jego wiceprzewodniczący Teodor Stępa. Walne zgromadzenie odbyło się 27 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Śremie i miało na celu podsumowanie trzyletniej działalności stowarzyszenia i udzielenia absolutorium jego zarządowi. Na walne zgromadzenie został zaproszony wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i wspomniany już dyrektor WZDW Paweł Katarzyński. Niestety, obydwaj nie mogli przybyć na zebranie w związku z odbywającą się tego dnia sesją sejmiku województwa wielkopolskiego. Dyrektor Katarzyński przysłał jednak pismo, a w nim wiele bardzo interesujących wiadomości dotyczących postulowanego przez stowarzyszenie ważnego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu śremskiego, jakim jest rozbudowa drogi wojewódzkiej ze Śremu do Kórnika.

Czytamy w nim, że „ w planie Transportowym dla województwa wielkopolskiego z perspektywą do 2030 roku (…) ujęta została Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Kórnik – Śrem. Z uwagi na złożony charakter przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na VI etapów, tj:

  • odcinek  drogi wojewódzkiej nr 431 do drogi ekspresowej S11;
  • odcinek od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 431 i 434 do m. Czmoń;
  • zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń;
  • odcinek od m. Czmoń do m. Zbrudzewo;
  • odcinek od m. Zbrudzewo do m. Śrem;
  • budowa III etapu obwodnicy m. Śrem.”

W dalszej części pisma mowa jest o konieczności przeprowadzenia analizy i prognozy ruchu pojazdów w celu rozważenia możliwych wariantów sytuacyjnych rozwiązań drogowych. „ Na bazie opracowanych materiałów zostanie wskazany odpowiedni wariant, który będzie obejmować budowę drogi w układzie 2+2 jezdnie lub 1+2 jezdnie” – czytam w piśmie dyrektora Katarzyńskiego. Dyrektor WZDW informuje również, że zlecone zostało opracowanie koncepcji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dla odcinka od drogi wojewódzkiej 431 o drogi ekspresowej S11 (planowany termin zakończenia prac: listopad 2022r. ) a także dla budowy III etapu obwodnicy m. Śrem (planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2023r.) Natomiast rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (zlecenie opracowania koncepcji bądź dokumentacji projektowej) dla kolejnych etapów będzie odbywać się sukcesywnie.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!