Rozbudowa szkoły podstawowej w Robakowie idzie pełną parą!

W środę 23 kwietnia, dyrekcja szkoły, radni oraz burmistrz wmurowali w ścianę powstającego skrzydła szkoły dokument upamiętniający realizację tej inwestycji. Jego treść brzmiała następująco:

Dla pamięci przyszłych pokoleń – w obecności dyrekcji, uczniów oraz zaproszonych gości dnia 27 kwietnia 2022 r. wmurowano ten Akt Erekcyjny w budowane skrzydło budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Pragnieniem wszystkich jest, aby budynek ten jak najlepiej służył uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie oraz lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to 10.214.446,91 zł. Wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej była firma Spochacz Sp. z o.o. Sp. k. – Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wielkopolska.

Zaprojektowane nowe skrzydło będzie mieścić 6 nowych sal lekcyjnych, toalety na każdej kondygnacji, dwa gabinety, portiernię, świetlice, bibliotekę, łącznik, klatkę schodową, windę oraz salę jadalni przylegającą do istniejącej.

Z kwestii technicznych: powierzchnia użytkowa nowego budynku to 1 135 m2, powierzchnia zabudowy 787 m2, kubatura 5604 m3, ilość kondygnacji – dwie.