Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach

Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją. Borykają się z tym osoby w pełni zdrowe, a co dopiero te z niepełnosprawnościami.

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom gmina Kórnik, wraz z Fundacją Edukacji Nowoczesnej zaprasza na warsztaty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą poruszać takie tematy jak: – poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami – 15 h; – poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h.

Warsztaty odbywać się będą w dwóch możliwych wariantach. Spotkania online (za pomocą: telefonu, komunikatorów społecznościowych) bądź stacjonarne w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście powinno dać poczucie bezpieczeństwa oraz pozwolić na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie: podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (wystarczy skan, nie ma potrzeby wysyłania wersji papierowej);

Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie: podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (tutaj również nie ma potrzeby składania wersji papierowej, wystarczy skan).

Projekt realizowany będzie w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
Czas na zapisy jeszcze jest. Miejsca również są dostępne.

Kontakt w sprawie projektu: Tel: +48 729 835 550, e:mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu należy zostawić swój numer telefonu, by ułatwić kontakt ze strony prowadzących warsztaty.