Nowatorska technologia UAM oczyści kórnickie jezioro?

Kórnicki akwen jest pięknie położony, ale mało osób, albo praktycznie nikt, nie korzysta z jego walorów. Kąpiących się w wodzie nie ma, a to z uwagi na jakość wody z zbiorniku. Ta w przyszłości ma ulec poprawie, a osad denny ma być zmniejszony do takich ilości, żeby klarowność wody była większa, tym samym ma to zachęcić do kąpieli w jeziorze.

Wyeliminowanie tego problemu sprawi, że kwitnięcie jeziora się znacznie zmniejszy. W tym celu gmina chce skorzystać z technologii pod nazwą „Sposób przystosowania fragmentów zbiorników i cieków wodnych do celów rekreacyjnych”, która powstała na poznańskim UAM. Uczelni także posiada patent na powyższy wynalazek.

List intencyjny w tej sprawie został już podpisany. Stało się to 19 stycznia. W imieniu gminy podpis pod listem złożył burmistrz Przemysław Pacholski, a ze strony uczelni prof. dr hab. Michał Banaszak.

Na czym polega metoda oczyszczania opatentowana przez UAM? Wynalazek polega na zastosowaniu specjalnej bariery oddzielającej oczyszczany fragment kąpieliska od pozostałej części zbiornika lub cieku wodnego.

Dzięki temu do oczyszczanego miejsca nie docierają zanieczyszczone wody. Bariera pozwala również na zatrzymanie dopływu zakwitów glonów. Woda w tym wydzielonym kąpielisku poddana zostanie oczyszczaniu w systemie zlokalizowanym w pobliżu wydzielonego fragmentu akwenu.

Jej pobór nastąpi poprzez filtry umieszczone w dnie zbiornika bądź poprzez odpowiednie złoże geologiczne.

Na tym sam proces oczyszczania może się skończyć, ale nie musi.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!