Kórnik dostanie „elektryki”. Będą wozić pasażerów komunikacji miejskiej

Do Kórnika trafią trzy elektrobusy. W celu ich zasilania zakupione będą 3 ładowarki do zajezdni.

Szkolenie obejmie co najmniej 18 osób mających obsługiwać nowe autobusy.

Środki na nowoczesne i niskoemisyjne pojazdy przeznaczone do transportu zbiorowego pochodzić będą z dofinansowania NFOŚiGW w wysokości 4,8 mln zł oraz prawie 3,6 mln zł z pożyczki. Wsparcie z NFOŚiGW dla całego przedsięwzięcia, które obejmuje również miejscowości Gniezno, Nowy Tomyśl, Piłę, Swarzędz oraz Wrześnię, opiewa na ogólną kwotę 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł – preferencyjne pożyczki.

Wsparcie ze środków finansowych programu „Zielony Transport Publiczny” kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych, które dysponują skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, a często w równym stopniu borykają się z takimi problemami cywilizacyjnymi, jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek.

Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta – zakończy się między 30 września 2023 r. a 30 września 2025 r.