Kórnik pamięta o pomordowanych z 20 października 1939 r.

Nie tylko w Śremie czy Książu Wlkp. 20 października hitlerowcy zamordowali bezbronnych cywilów. Także publiczna egzekucja miała miejsce na kórnickim rynku. Tam też 20 października uczczono pomordowanych.

20 października w Kórniku odbyły się oficjalne obchody pamięci pomordowanych kórniczan, których hitlerowska wojska po pokazowym procesie, publicznie rozstrzelały na kórnickim rynku. Pod tablicą pamiątkową, która mieszkańcom przypomina o tych straszliwych wydarzeniach z historii Kórnika, rodziny, potomkowie, oficjele oraz zwykli mieszkańcy Kórnika, złożyli wiązanki kwiatowe oraz zapalili znicze pamięci.

Niemcy zamordowali kórniczan w dwóch, trzech grupach (wg różnych źródeł historycznych). Tadeusza Wolniewicza nie zabito na rynku. Z uwagi na stan zdrowia został dowieziony na miejscowy cmentarz i nad wykopaną mogiłą zbiorczą został zamordowany. Ofiary kórnickiej egzekucji z 20 października 1939 r. spoczywają we wspólnym grobie.

ZAMORDOWANI W KÓRNIKU

 • Franciszek Dłubała z Daszewic,
 • Alfons Ellmann z Gądek,
 • Kazimierz Finke z Kórnika,
 • Jan Gmytrasiewicz z Prowentu,
 • Ksawery Lehmann z Kórnika,
 • Jan Lempka z Kórnika,
 • Franciszek Narożny z Kórnika,
 • Andrzej Nędza z Borówca,
 • Jan Niemczal z Daszewic,
 • Wojciech Niemir z Bnina,
 • Ignacy Nowak z Borówca,
 • Antoni Pacyński z Prowentu,
 • Seweryn Rozmiarek z Czołowa,
 • Józef Stern z Kórnika,
 • Teofil Wolniewicz z Kórnika.