Wielka wyprzedaż w „Szkółkach Kórnickich”

21 maja minionego roku prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, wydał decyzję nr 21/2021 r., która przekreśliła istnienie Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku.

Bogata historia oraz legenda i dziedzictwo, jaką przez stulecia obrosła „Szkółka Kórnicka” nie wystarczy, aby PAN zmieniło zdanie w sprawie jej istnienia.

Teraz, na ponad trzy miesiące przed końcem upłynięcia terminu likwidacji, „Szkółki Kórnickie” rozpoczęły masową wyprzedaż roślin znajdujących się w obiekcie. Do sprzedania jest ponad 100 tysięcy rożnych gatunków roślin. Termin biegnie nieubłaganie, bo likwidator wyznaczył datę zamknięcia „Szkółek Kórnickich” na 31 grudnia tego roku.

Dlaczego liczące ponad 200 lat „Szkółki” zostaną zlikwidowane? Na przestrzeni swojej działalności Zakład pełnił również funkcję pomocniczą dla Instytutu Dendrologii PAN, który na zasadach komercyjnych korzystał z materiałów szkółkarskich. Teraz okazuje się, że to w połączeniu ze sprzedażą komercyjną materiałów szkółkarskich nie wystarczy na to, by dalej się utrzymać. „Szkółki” były zwyczajnie nierentowne. Dodatkowo, jako jednostka bez osobowości prawnej nie może ona ubiegać się o granty na działalność badawczą, która od wielu lat nie była tam prowadzona.

Dlatego kierownictwo PAN zdecydowało się ją zlikwidować.

Do czasy faktycznej likwidacji prowadzona jest wyprzedaż roślin z dużym upustem.

PAN jednocześnie uspokaja, że nie jest planowana sprzedaż gruntów zajmowanych przez „Szkółki Kórnickie”. To powierzchni spora, bo licząca ponad 40 ha. Grunty te przekazane zostaną w znaczącej części Instytutowi Dendrologii PAN na realizację badań naukowych. Jeśli chodzi o grunty w Dziećmierowie to trafią one pod dzierżawę na cele rolnicze.