Sprzeciwiają się planom budowy drogi w lesie

Starostwo powiatowe w Poznaniu ma w planach budowę drogi oznaczonej nr 2470P, która ma biec z Mościenicy do Borówca. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy, którzy chcą zaniechania planów inwestycyjnych. Wskazują, że ucierpiałby na tym okoliczne lasy oraz przyroda. W związku z czym wystosowali oficjalne pismo do władz samorządowych.

W związku z prowadzonymi przez Miasto i Gminę Kórnik pracami nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. obręby miejscowości Borówiec i Skrzynki, wnioskujemy o likwidację drogi powiatowej nr 2470P w gminie Kórnik na odcinku od skrzyżowania ul. Mościenickiej i Kampingowej w Mościenicy do skrzyżowania z ul. Główną w Borówcu.” – czytamy w piśmie, jakie 7 lipca trafiło na biurko burmistrza Kórnika.

fot. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Wnioskodawcy zaniechania inwestycji, oprócz utraty walorów przyrodniczych swój wniosek argumentują również w ten sposób: „(…) odcinek wskazany w załączniku graficznym nie spełni kryteriów i warunków technicznych wskazanych dla dróg powiatowych – szczególnie na leśnym odcinku. Dodatkowo należy podkreślić, że stan prawny nie jest uregulowany (…).”

Burmistrz Kórnika, Przemysław Pacholski zadeklarował, że wspomniane pismo przekaże na ręce starosty poznańskiego. Włodarz jednocześnie podtrzymał swoją deklarację z czerwca, którą wygłosił podczas sesji. – Wystąpiłem do starosty poznańskiego o likwidację drogi powiatowej nr 2470P, na odcinku od skrzyżowania ulicy Mościenickiej z ulicą Kempingową w Mościenicy do skrzyżowania z ulicą Główną w Borówcu – mówi Pacholski.