Tysiące śremian nie złożyło deklaracji. Grozi im surowa kara

Śremianie niechętnie deklarowali czym ogrzewają budynki

Do 30 czerwca śremianie mieli czas na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji źródła ciepła. W tym terminie do CEEB wpłynęło jedynie 48 procent deklaracji. Z samego Śremu brakuje ponad 4 tysiące adresów. Właściciele tych budynków, które nie zdążyły z deklaracją do końca planowanego okresu ich składania mogą wkrótce zapłacić mandat.

Z 13 488 adresów wpłynęło jedynie 6 227 deklaracji

Z danych w bazie CEEB wynika, że na terenie powiatu śremskiego objętych do zdeklarowania jest 13 488 nieruchomości, których właściciele, zarządcy czy osoby prywatne, musiały złożyć deklarację. Takie deklaracje złożono jedynie dla 6 227 adresów. Co oznacza, że ponad 50 procent zarządców nie złożyło deklaracji w przewidzianym terminie.

Książ Wielkopolski przoduje na tym polu. Śrem w tyle w powiecie

Procentowo najwięcej deklaracji złożono w gminie Książ Wielkopolski. Na 2 957 adresów CEEB ma zdeklarowanych 1 904 adresy, czyli ponad 64 procent. Najmniej jest w gminie Śrem – tylko 48 procent. Nijak jednak ma się to do faktycznej liczby złożonych deklaracji. W gminie Śrem tych złożono niemal dwukrotnie więcej, jak w gminie Książ Wlkp.

W Brodnicy oraz Dolsku poziom zbliżony

Z gminy Brodnica wprowadzono do CEEB 633 deklaracji (59 procent), natomiast z gminy Dolsk wpłynęły 982 deklaracje (57 procent). Gminy te w wielkopolskim rankingu plasują się odpowiednio na 188. oraz 195. Miejscu.

Jak sytuacja u sąsiadów?

Nasi bezpośredni sąsiedzi na tym polu radzą sobie nieco lepiej. Niewątpliwym liderem jest gmina Gostyń, z której do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wpłynęło 70 proc. deklaracji. Niewiele gorzej wypada gmina Czempiń – 68 proc.

Poziom bardziej zbliżony do naszego ma z kolei gmina Kórnik – najliczniejsza w tym zestawieniu, bo mająca do zewidencjonowania 14763 nieruchomości – z której wyszło 51 proc. deklaracji.

Natomiast z gminy Zaniemyśl, zarządcy budynków dostarczyli 61 proc. deklaracji.

Kara dla spóźnialskich – nawet 5 tys. zł

Chociaż termin już minął, to spóźnialscy właściciele nieruchomości, zarządcy mają czas do końca roku na złożenie deklaracji pod groźną kar finansowych. Jeśli nie złożą ich w ustawowym terminie zostaną ukarani grzywną w wysokości 500 zł. Gdy zdecydują się na nieprzyjęcie mandatu sprawa trafi do sądu. Tutaj sąd może nałożyć na taką osobę karę pieniężną. Wynosi ona do 5 tys. zł.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB?

Dla wielu osób to pytanie ma znacznie. Czy mieszkaniec bloku w zasobach SM Śrem jest zobowiązany do złożenia takiej deklaracji?

Oczywiście, że nie. Nie oznacza to, że budynek wielolokalowy, do którego ciepło płynie z sieci ciepłowniczej, nie jest ujawniane w CEEB. Zgłoszenia budynku dokonuje zarządca budynku wielolokalowego (spółdzielnia, wspólnota) oraz właściciele domków jednorodzinnych czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Również zgłoszenia muszą dokonać mieszkańcy bloków czy kamienic, w których lokale mają indywidualne źródło ciepła, np. kominki.

Gdzie złożyć deklarację o źródle ciepła?

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z formularza online na stronie ceeb.gov.pl. Wniosek można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Drugim rozwiązanie jest skorzystanie z papierowego formularza (do wydrukowania) i złożenia go osobiście we właściwym urzędzie gminy lub nadania pocztą.