76 mln złotych na inwestycję, która starczy na długie lata

Aquanet prowadzi olbrzymią inwestycję na terenie gminy Kórnik. Magistrala wodociągowa prowadzona jest z ujęcia wody w Sasinowie. Budowana ona jest do Kornika, ale będzie miała także swoje odnogi do Mościenicy i Czołowa. W planach jest stopniowe przyłączanie poszczególnych miejscowości. Aktualnie prace ziemne prowadzone są wzdłuż drogi wojewódzkiej 431. – budowana będzie sieć wodociągowa o średnicy 150 mm i długości około 1,6 km do miejscowości Mościenica oraz sieć wodociągowej o średnicy 250 mm i długości ok. 1,26 km od skrzyżowania ul. Woźniaka w Kórniku z drogą na Mościenicę do ul. Krasickiego w Kórniku – ulicami Woźniaka, Poznańską, Reja, Stodolną – informuje Przemysław Pacholski, burmistrz gminy Kórnik.

– Obecnie realizowane są prace ziemne oraz montaż magistrali na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej 431, która po zakończeniu prac przez Aquanet będzie rozbudowywana przez WZDW. Rura układana jest w miejscu, gdzie WZDW będzie budować ścieżkę rowerową – dodaje samorządowiec.

Cały odcinek nowej sieci wodociągowej w gminie Kórnik ma mieć długość 20 km w tym 5 km od Kamionek do Mieczewa. Sieć jest budowana w ulicach:  Szerokiej (m. Mieczewo), Kamioneckiej (m. Mieczewo), Modrzewiowej (m. Mieczewo), Mieczewskiej, Promiennej, Spacerowej, Lotniczej, Modelarzy, Wodnej (m. Kamionki).

Kolejny etap to inwestycja realizowana wzdłuż drogi wojewódzkiej 434 w kierunku Kórnika. Natomiast w samym Kórniku już trwają prace, a niebawem rozpoczną się one w kierunku Mościenicy.

Z inwestycji zadowolone są władze gminy. Wybudowana magistrala wodociągowa zasilać będzie w wodę gminę Kórnik i pozwoli na jej dalszy rozwój.

Przewidywany termin jej zakończenia to wrzesień 2024 roku.