Interaktywny Kórnik wzbogaci się o kody QR

Pomysłodawcą jest Daniel Kujawa, mieszkaniec Kórnika i zarazem członek stowarzyszenia PL2050. Ze swoim pomysłem zwrócił się do radnych klubu PL2050, którzy podłapali ten pomysł i w lutym złożyli interpelację w tej sprawie.

Wg zamysłu autora, na ławkach zlokalizowanych wzdłuż kórnickiej promenady mogłyby się pojawić kody QR, po zeskanowaniu których użytkownicy urządzeń mobilnych otrzymywaliby szybki dostęp do informacji zawartych w tym np. wierszy Wisławy Szymborskiej w formie głosowej lub innej. Pomysłodawca zakłada również rozszerzenie inicjatywy o inne ciekawe miejsca w Kórniku. Podaje nawet wstępne lokalizacje” ucho igielne, pomniki czy historyczne budynki, których na terenie miasta nie brakuje.

Wydaje się, że projekt wymaga tylko niewielkich nakładów finansowych a znacząco może przyczynić się do promocji miasta i gminy Kórnik” – czytamy w argumentacji interpelacji.

Z przychylnością do pomysłu podszedł Przemysła Pacholski, burmistrz Kórnika.

Informuję, że podjęte zostały już działania w celu stworzenia szlaku kulturowego od półwyspu Szyja poprzez najważniejsze zabytki w Bninie i Kórniku aż do tzw. „starej gazowni”. Projekt przygotowywany jest na podstawie pracy przygotowanej przez jedną ze studentek UAM w Poznaniu. Planowane jest, aby na zabytkach / przy zabytkach umieścić kody QR” – wyjaśnia burmistrz Pacholski. „Szlak kulturowy w części będzie obejmował także promenadę. państwa pomysł, aby zamieścić kod QR na ławkach zlokalizowanych na promenadzie kórnickiej będzie doskonałym uzupełnieniem szlaku kulturowego” – odpowiada włodarz.