Podaje się za obywatela Ukrainy. Jego zachowanie jest podejrzane

Po terenie gminy Śmigiel porusza się ciemnozielony Nissan o numerze rejestracyjnym CDF 162. Osoba – prawdopodobnie narodowości gruzińskiej – krąży po posesjach i podaje się za poszukującego noclegu obywatela Ukrainy. Jednak zachowanie i sposób obserwacji posesji budzi wątpliwość co do autentyczności wskazanej intencji – informuje magistrat w Śmiglu.

Nie wykluczone, że osoba ta porusza się także po sąsiednich powiatach, również śremskim, dlatego ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich tego typu sytuacji funkcjonariuszom policji.