Jak czytać cyrylicę? Oto słowniczek

W naszej galerii znajdują się zwroty, które mogą okazać się przydatne w komunikacji z uchodźcami z Ukrainy. Jest również poradnik, jak czytać ukraińską cyrylicę.

Na jednym ze slajdów znajduje się porównanie języków – polskiego i ukraińskiego, które pomoże w nauce języka i rozumienia tekstu ukraińskiego. Język polski i ukraiński są językami o wspólnym pochodzeniu słowiańskim, przez wieki zachodziło w nich jednak wiele odmiennych procesów, np. fonetycznych – stąd można zaobserwować regularne różnice i podobieństwa.

Język ukraiński wyróżniają litery Ї ї ⟨ji⟩, Є є ⟨je/’e⟩ oraz Ґ ґ ⟨g⟩. Do tej ostatniej podobne jest Г, г ⟨h⟩ – „twarde”, czyli dźwięczne h jak w Bohdan; występuje w wielu słowach, których polskie odpowiedniki mają „g”. X, x ⟨ch⟩ brzmi jak standardowe współczesne polskie ch/h /x/. Różnica między г a x może być istotna znaczeniowo, np. голодний ⟨holodnyj⟩ to „głodny” w odróżnieniu od холодний ⟨cholodnyj⟩ czyli „chłodny”. Literę ї możecie zobaczyć np. w wyrazie Київ ⟨Kyjiw⟩, czyli Kijów lub Україна ⟨Ukrajina⟩.

Źródło: www.facebook.com/JezykoweKontrowersje/