Czy zespół Bayer Full wystąpi na dożynkach gminy Kórnik ? Oświadczenie Burmistrza

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

W sobotę, 24 sierpnia br. w miejscowości Robakowo odbędą się dożynki Gminy Kórnik, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bayer Full. Niby wszystko się zgadza, ale ostatnie “homofobiczne wypowiedzi lidera zespołu” spowodowały dyskusję, czy koncert to dobry pomysł…

24 sierpnia br. w #Robakowo odbędą się Dożynki Gminy Kórnik 2019, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bayer FullNiby…

Publiée par Nasz Kórnik sur Vendredi 9 août 2019

OŚWIADCZENIE

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik z uwagą zapoznaję się z wypowiedziami części radnych klubu My Kórniczanie, którzy w różnych mediach, w tym na portalach społecznościowych, poddają w wątpliwość, czy wręcz kwestionują zasadność występu zespołu disco polo BAYER FULL na Dożynkach Gminnych w Robakowie. Niektórzy radni swoje wypowiedzi w tym zakresie opierają na ich zdaniem kontrowersyjnych wypowiedziach lidera zespołu Pana Sławomira Świerzyńskiego, w szczególności jego wypowiedzi dotyczącej marszu równości w Płocku.

Pragnę zauważyć, iż w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej widnieje zapis, zgodnie z którym Konstytucja została ustanowiona jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wśród wolności stanowionych Konstytucją w art. 54 ust. 1 Konstytucji wymieniona jest wolność słowa, która to wolność zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zdaję sobie sprawę, że w życiu publicznym pojawia się w ramach tej wolności wiele wypowiedzi, które dla części społeczeństwa mogą być kontrowersyjne, szczególnie są to wypowiedzi polityków, artystów i celebrytów.

W swojej działalności chciałbym, aby nasz samorząd był wolny od bieżącej polityki, jaka jest uprawiana na forum krajowym. Tak też zamierzałem i zamierzam nadal wykonywać swoją misję jako osoba pełniąca funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Nam samorządowcom Miasta i Gminy Kórnik przyświecać powinna zasada, aby w swojej działalności kierować się dobrem naszej wspólnoty samorządowej i nie przenosić na jej grunt sporów ideologicznych jakie, co z ubolewaniem stwierdzam, coraz częściej zaprzątają działania polityków na szczeblu krajowym.

Tradycyjne święto plonów jakie w tym roku będziemy obchodzić w Robakowie, jest przede wszystkim świętem rolników, połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Towarzyszące temu świętu występy artystów – jako dodatkowa atrakcja tego święta – nie powinny być powodem jakichkolwiek zakłóceń, wywołanych przez kogokolwiek. Wybór zespołu BAYER FULL nastąpił w sposób uspołeczniony przez Komitet Organizacyjny Dożynek składający się z radnych, sołtysów i innych osób. Występ zespołu uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy. W wyniku powyższych ustaleń została zawarta umowa przez Kórnicki Ośrodek Kultury, jako jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy Kórnik posiadającą osobowość prawną, w ramach której zagwarantowany jest występ zespołu disco polo BAYER FULL jako gwiazdy na dożynkach.

Wcześniej jako radny, następnie wiceburmistrz, a obecnie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przypominam sobie, iż w gamie wykonawców-artystów, którzy uświetniali uroczystości gminne w poprzednich latach były osoby o bardzo wyrazistych poglądach politycznych, które to poglądy upubliczniały także w mediach. Nigdy jednak nie budziło to takich emocji jak obecnie i w mojej ocenie tak być powinno nadal. Ufam, że tegoroczne Dożynki Gminne w Robakowie jako święto plonów, będą wyrazem podziękowania nas wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik dla trudu rolników naszej gminy, a tym samym nie zostaną w żaden sposób i przez nikogo zakłócone.

Stąd też apeluję do wszystkich powściągnijmy niepotrzebne emocje, bądźmy tolerancyjni, nie przenośmy „wielkiej” polityki krajowej na grunt naszej społeczności lokalnej. Integrujmy się, poznawajmy się, świętujmy wszyscy razem wspólnie z rolnikami na ich święcie plonów w Robakowie.

Z poważaniem,

Przemysław Pacholski

Szymon Mądry

Szymon Mądry

Zostaw komentarz

[jetpack_subscription_form jetpack_subscription_form title=”Dołącz do Newslettera” subscribe_text=”” subscribe_button=”Zapisz się”]