Strona główna Na górę

PSZOK Kórnik zmienia operatora

Punkt jest otwarty w godzinach 10:00 – 18:00 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek. W sobotę 8:00 – 16:00. Nieodpłatnie przyjmuje są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, które zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kórnik, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Przyjęcie odpadów odbywa się w towarzystwie upoważnionego pracownika po wcześniejszym sprawdzeniu czy właściciel nieruchomości dostarczający odpady uiścił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kórnik. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie w systemie opłat wnoszonych za dany okres rozliczeniowy.

Do punktu można przywozić odpady, zgodne z regulaminem świadczonych usług.

Co ważne, zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Te odpady nie mogą być oddawane razem z odpadami z gospodarstw domowych. Nie przyjmuje ich również PSZOK, ponieważ punkt przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych. Odpady gabarytowe i elektrośmieci są odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych nazywany potocznie gratowozem, zgodnie z harmonogramem wywozu. Pamiętajmy jednak, że wanna, czy zużyte opony od samochodu nie są odpadem gabarytowym.

Podstawowe opłaty jeśli chodzi o wywóz odpadów w Gminie Kórnik są niższe niż przed rokiem.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 30,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ponosi koszt w wysokości 120,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Jak widać różnica jest spora. Oczywiście od tych kwot obowiązują ulgi, np. dla rodzin wielodzietnych, czy osób posiadających własny kompostownik.

 

 

%d bloggers like this: