Strona główna Na górę

Lex Czarnek to zamach na polską szkołę?

Nowelizacja prawa oświatowego niesie ze sobą szereg zmian. Są to między innymi szybka ścieżka zwalniania nauczycieli za „niespełnienie zaleceń pokontrolnych”, istotne zwiększenie władzy ministra edukacji i nauki nad szkołami za pośrednictwem kuratorów, cenzura zajęć prowadzonych przez organizacje społeczne. Ich dopuszczenie do szkół wymaga każdorazowej decyzji kuratora.

Od dłuższego czasu z tymi pomysłami nie zgadzają się przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, nauczycielskich związków zawodowych i kadry kierowniczej oświaty, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych. Poprosiliśmy o komentarz burmistrza Śremu.

Adam Lewandowski ma za sobą lata pracy w szkole, zarówno jako nauczyciel i dyrektor. Dziś, jako burmistrz, sprawuje pieczę nad szkołami podstawowymi. Co uważa o proponowanej nowelizacji ustawy o prawie oświatowym?

Projekt nowelizacji prawa oświatowego istotnie zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych – zarówno władz lokalnych, jak i rodziców – na pracę szkoły. Jest niezgodny z zasadą pomocniczości i samorządności, które są fundamentem demokratycznych przemian 1989 roku. Narusza przyjętą zasadę współdziałania władz centralnych i lokalnych, przy zachowaniu autonomii szkoły, dyrektorów i nauczycieli oraz respektowania głosu rodziców i wspólnot lokalnych – gwarancji dialogu społecznego, ale także wolności i pluralizmu polskiej edukacji. Szkoła podporządkowana centralnej władzy i realizująca jej ideologiczną wizję to zaprzeczenie nowoczesnej edukacji w demokratycznym państwie. To złe miejsce dla dzieci, rodziców i nauczycieli – podkreśla Adam Lewandowski

Burmistrz absolutnie nie zgadza się z zapisami, które istotnie zmniejszą wpływ wspólnot samorządowych – zarówno władz lokalnych, jak i rodziców – na pracę szkoły. – Szkoła, jest ważnym partnerem rodziców w procesie edukacji i wychowania, a nie jedynie „realizatorem” określonych oczekiwań państwa. Musimy być odpowiedzialni za tworzenie mądrej edukacji. Takiej, która pozwala nam stawać się lepszymi ludźmi i budować społeczeństwo nowoczesne, szanujące własną, demokratyczną tradycję oraz dające każdej osobie swobodę wszelkiego mądrego wyboru – dodaje.

Zatem co oznacza mądra edukacja?

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!

%d bloggers like this: