Strona główna Na górę

Zerowy VAT na żywność, czyli konkretnie na co?

Począwszy od 1 lutego czasowo do końca lipca ma zostać wprowadzony zerowy VAT na produkty spożywcze. Katalog tych produktów jest znany i możemy się z nim zapoznać w załączniku do ustawy (poz. 1-18 załącznika nr 10).

Poniżej publikujemy aktualną listę produktów znajdujących się w poz. 1-18 załącznika nr 10 do tej ustawy, a więc tych produktów, które od lutego będą objęte czasowo zerowym VAT-em.

 • mięso i podroby jadalne;
 • ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic;
 • Produkty mleczarskie;
 • jaja ptasie;
 • miód naturalny;
 • jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone;
 • warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne;
 • owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów;
 • zboża;
 • produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny;
 • nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi;
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne;
 • przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: 1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605;
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze;
 • przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%;
 • zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane;
 • lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao;
 • tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a)napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b)napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15);
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Jednak czy rzeczywiście tak będzie? Do naszej redakcji docierają sygnały, że wiele mniejszych sklepów nie tylko nie zamierza utrzymać obowiązujących już cen, ale ma w planach ich podniesienie od 1 lutego. Nawet pomimo faktu, że na wybrane produkty spożywcze wprowadzony zostanie zerowy podatek VAT.

W ten sposób na obniżce podatku VAT nie skorzystają konsumenci, tylko producenci i sprzedawcy, którzy w ten sposób na klientach chcą odbić sobie koszty energii i transportu.

%d bloggers like this: