Strona główna Na górę

Rada seniorów obradowała

Pierwsze robocze spotkanie kórnickiej rady seniorów miało na celu wyłonienie osób, które będą przewodziły gremium doradczemu burmistrza Pacholskiego. Jednomyślnie za na przewodniczącego rady wybrano Marka Kaczmarka, a Irena Kaczmarek została wybrana na wiceprzewodniczącą kórnickiej rady seniorów.

Rada seniorów w Kórniku, w przeciwieństwie do tej śremskiej, liczy jedynie dziewięciu członków, którzy jednak mają bardzo podobne zdania do większej, śremskiej rady seniorów. Mają oni reprezentować potrzeby i interesy osób starszych zamieszkałych na terenie gminy. Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodawczą dla organów gminy a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

%d bloggers like this: