Strona główna Na górę

Od dziś możesz postawić dom bez pozwolenia na budowę

Od tego roku ma stać się łatwiejsza budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 mkw. To efekt nowelizacji ustawy o prawie budowlanym. Nowe przepisy mają umożliwić szybszą i łatwiejszą budowę wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw.

– Obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – dodaje Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Nowe przepisy zakładają, że budowa domów do 70 mkw. będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.:

  • na podstawie ułatwionego zgłoszenia;
  • bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
  • bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.
Od dziś możesz postawić dom bez pozwolenia na budowę
fot. pixabay

Urzędnicy podkreślają, że nowe regulacje nie zakazują inwestorowi ustanowienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy lub skorzystania z uproszczonego trybu zgłoszenia, a stanowią możliwość i alternatywę, jaką inwestor będzie miał do wyboru.

– Ułatwienia w procedurze zgłoszenia polegają na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów – zapewniają urzędnicy MRiT.

Do zgłoszenia w tym przypadku konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 mkw. w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie wydawana w terminie 21 dni.

W poniedziałek, 3 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii „w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy”.

Rozporządzenie określa jednolity wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy. Poza tym wniosek zawierać będzie wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.

Projekty domów w drugiej połowie roku

Pod koniec stycznia będzie ogłoszony wynik konkursu na najlepsze projekty domu do 70 mkw. – Celem konkursu jest wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Na ich podstawie zostaną przygotowane projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania. W drugim kwartale przyszłego roku zostaną one udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach rządowych wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. W ten sposób najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne będą mieć szansę na powszechne zaistnienie – zapewnia Olga Semeniuk.

Źródło: MRiT

%d bloggers like this: